DUPLICADORES Señal

Duplicadores Señal

 

Duplicadores Señal - Rail Din - Osaka Solutions

Duplicadores señal. Rail Din

Modelo Formato  Entrada Salidas  Alimetación
CO DUPLICA
4/20-0/10 – AIS
Rail Din 0/4…20 mA
o
0…10 V
2x
0/4…20 mA
o
0…10 V
24 Vdc
CO DUPLICA
4/20-0/10 (230) – AIS 
0/4…20 mA
o
0…10 V
2x
0/4…20 mA
o
0…10 V
115/230 V
CO DUPLICA
PT-PT + 4/20 – AIS
PT100 0/4…20 mA
+
PT100
24 Vdc
CO DUPLICA
JKS-JKS + JKS – AIS
Termopar
J, K, S
2x
Termopar
J, K, S
24 Vdc